Alcedo Praha je sportovní gay klub, který sdružuje členy jejich kamarády a příznivce již od roku 1997.

Alcedo Praha v rámci několika týmů organizuje pravidelné voleybalové tréninky, pořádá sportovní turnaje a společenské akce. 

Zahájení sezóny 2020/2021

Tréninky od 31.8 2020

 • Title

  POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

   

  Datum konání  25.01. 2021

  Místo konání:  online, Teams, odkaz na link viz :email

  Čas konání:  19:00

  Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady
  3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  4. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2019
  5. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2020
  6. Zpráva Revizní komise za rok 2019
  7. Zpráva Revizní komise za rok 2020
  8. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2019
  9. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2020
  10. Volba členů Výboru Alcedo Praha
  11. Plán činnosti na rok 2021
  12. Plán hospodaření na rok 2021
  13. Různé
  14. Diskuse
  15. Schválení usnesení z Valné hromady
  16. Závěr

   

   

   

  V Praze dne 7.1 2021

  Štěpán Tůma

  předseda spolku

 • Title

 • Fun and Run 2019

 • Lipsko 2019