Aktuálně

Pozvánka na valnou hromadu

Datum konání:  19.3. 2022

Místo konání:  Semily, Sportovní centrum, května 327, 513 01 Semily

Čas konání:  19:00

Program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady
 3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2021
 5. Zpráva Kontrolní komise za rok 2021
 6. Zpráva O činnosti výboru za rok 2021
 7. Volba členů Kontrolní komise na období 04-2022 až 04-2024
 8. Plán činností na rok 2022
 9. Plán hospodaření na rok 2022
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Schválení usnesení z Valné hromady
 13. Závěr

Mohlo by se vám také líbit...