Datum konání:  25.01. 2021

Místo konání:  online, Teams

Čas konání:  19:00

Program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady
 3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2019
 5. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2020
 6. Zpráva Revizní komise za rok 2019
 7. Zpráva Revizní komise za rok 2020
 8. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2019
 9. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2020
 10. Volba členů Výboru Alcedo Praha
 11. Plán činnosti na rok 2021
 12. Plán hospodaření na rok 2021
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Schválení usnesení z Valné hromady
 16. Závěr

V Praze dne 7.1 2021

Štěpán Tůma

předseda spolku

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář