Aktuálně

Pozvánka na valnou hromadu

Datum konání:  28.1. 2023

Místo konání:  ZŠ Jižní (tělocvična), Jižní IV 10, 141 00 Praha 4

Čas konání:  16:00

Program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady
 3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva Výboru o hospodaření a činnostech výboru za rok 2022
 5. Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
 6. Schvalování účetní závěrky
 7. Schvalování výroční zprávy spolu
 8. Diskuse k aktivitám spolku (Legay, S-L liga, PDJ, soustředění, Pride, Vánoční turnaj a večírek, počty tréninků a členů)
 9. Volba členů do představenstva
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení z Valné hromady
 12. Závěr

Mohlo by se vám také líbit...