Alcedo Praha je sportovní gay klub, který sdružuje členy jejich kamarády a příznivce již od roku 1997.

Alcedo Praha v rámci několika týmů organizuje pravidelné voleybalové tréninky, pořádá sportovní turnaje a společenské akce. 

Zahájení sezóny 2020/2021

Tréninky od 31.8 2020

  • Title

    POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

     

    Datum konání  25.01. 2021

    Místo konání:  online, Teams, odkaz na link viz :email

    Čas konání:  19:00

    Program Valné hromady:

    1. Zahájení
    2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady
    3. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
    4. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2019
    5. Zpráva Výboru o hospodaření za rok 2020
    6. Zpráva Revizní komise za rok 2019
    7. Zpráva Revizní komise za rok 2020
    8. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2019
    9. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2020
    10. Volba členů Výboru Alcedo Praha
    11. Plán činnosti na rok 2021
    12. Plán hospodaření na rok 2021
    13. Různé
    14. Diskuse
    15. Schválení usnesení z Valné hromady
    16. Závěr

     

     

     

    V Praze dne 7.1 2021

    Štěpán Tůma

    předseda spolku

  • Title

  • Fun and Run 2019

  • Lipsko 2019